Tin tức Thiên Khôi

Hợp thửa đất không cùng mục đích sử dụng được không?

24 Tháng Hai, 2021 | 75 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Nội dung bài viết:

Hợp thửa đất không cùng mục đích dùng được không?

Kế bên nhu cầu tách thửa thì nhiều hộ gia đình, tư nhân có nhu cầu hợp thửa để thích hợp với mục đích dùng. Vậy, ko cộng mục đích tiêu dùng với hợp thửa được không?

Việc tách thửa đất, hợp thửa đất của cơ quan, đơn vị, cá nhân đang quản lý, sử dụng có liên quan đến hoạt động lập, chỉnh lý, quản lý, sử dụng bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất và phải tuân thủ quy định về yêu cầu kỹ thuật cơ bản của việc lập, chỉnh lý, quản lý, sử dụng bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất.

Theo quy định tại Tiết a, Điểm 2.3, Khoản hai, Điều 8 của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT thì thửa đất được xác định theo khuôn khổ điều hành, sử dụng của 1 người dùng đất hoặc của một đội ngũ người cùng dùng đất hoặc của một người được Nhà nước giao điều hành đất; sở hữu cộng mục đích tiêu dùng theo quy định của luật pháp về đất đai.

Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi đất 50 năm sang đất ở

Tương tự, trường hợp 2 thửa lục địa kề sở hữu cùng mục đích tiêu dùng của một người sử dụng đất, lúc mang đề xuất về quản lý, sử dụng sẽ được hợp thành 1 thửa. Trình tự, giấy má hợp thửa đất thực hành theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Trường hợp các thửa đất liền kề với các mục đích tiêu dùng đất khác nhau thì không đủ điều kiện hợp thành một thửa. Giả dụ muốn hợp thửa thì phải chuyển mục đích tiêu dùng đất về cùng 1 dòng đất.

Giấy tờ hợp thửa lúc đất không cùng mục đích tiêu dùng

Để chuyển mục đích sử dụng đất thì người dùng đất phải xem dòng đất mình tiêu dùng thuộc trường hợp có phải xin phép hay ko. Nếu thuộc trường hợp phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì chuẩn bị 1 bộ giấy tờ và thực hiện theo những bước sau:

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị 01 bộ giấy tờ như sau:

– Đơn xin phép chuyển mục đích tiêu dùng đất.

– Giấy chứng thực quyền tiêu dùng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền có nhà ở và quyền dùng đất ở hoặc Giấy chứng thực quyền dùng đất, quyền với nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

không những thế, với chứng minh quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân xuất trình lúc mang buộc phải.

Bước một. Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước hai. thu nạp và xử lý giấy tờ ban đầu

– Trường hợp nhận hồ sơ chưa số đông, chưa hợp thức thì chỉ mất khoảng ko quá 03 ngày làm cho việc, phòng Tài nguyên và Môi trường phải thông tin và chỉ dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Xử lý, khắc phục đề xuất

– Phòng Tài nguyên và Môi trường có bổn phận thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, giám định nhu cầu chuyển mục đích dùng đất.

– Hướng dẫn người dùng đất thực hành phận sự vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.

– Trình UBND cấp thị xã quyết định cho phép chuyển mục đích dùng đất.

– Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, giấy má địa chính.

– Hộ gia đình, tư nhân thực hành trách nhiệm nguồn vốn.

Bước 4. Trả kết quả

Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sau lúc thực hành bổn phận tài chính.

Thời hạn thực hiện: ko quá 15 ngày bắt đầu từ ngày nhận được giấy má hợp lệ; không quá 25 ngày đối với các phố miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – thị trấn hội khó khăn (không nói thời gian thực hành trách nhiệm nguồn vốn của người dùng đất).

Sau khi các thửa đất liền kề sở hữu chung mục đích sử dụng đất thì người mang nhu cầu hợp thửa chuẩn bị thủ tục và thực hành giấy tờ hợp thửa đất.

Dưới đây là hướng dẫn chuẩn bị thủ tục, hồ sơ hợp thửa đất:

một Chuẩn bị giấy tờ hợp thửa

Theo khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT người với nhu cầu hợp thửa cần chuẩn bị 1 bộ thủ tục như sau:

– Đơn bắt buộc hợp thửa theo mẫu số 11/ĐK

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp (Bản gốc Sổ đỏ).

ngoài ra, cần sở hữu chứng minh thư dân chúng hoặc căn cước công dân để xuất trình khi sở hữu đề nghị.

Lưu ý: Trường hợp mang đổi thay số giấy chứng minh quần chúng. #, Số thẻ căn cước công dân, liên hệ trên Giấy chứng nhận đã cấp thì người dùng đất nộp thêm các hồ sơ sau:

+ Bản sao chứng minh nhân dân mới hoặc căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu.

+ thủ tục khác chứng minh thay đổi nhân thân đối sở hữu trường hợp thay đổi thông báo của người với tên trên Giấy chứng nhận.

Bước một. Nộp giấy tờ

– Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, nơi đã công ty phòng ban một cửa thì nộp tại phòng ban 1 cửa.

– Địa phương chưa sở hữu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc phòng ban 1 cửa thì nộp tại Văn phòng đăng ký quyền dùng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.

– Hộ gia đình, tư nhân, cộng đồng dân cư nộp giấy má tại UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nếu có nhu cầu.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa gần như, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 3 ngày, cơ quan tiếp thụ, xử lý giấy tờ phải thông tin và hướng dẫn người nộp giấy tờ bổ sung, hoàn chỉnh giấy má theo quy định.

Bước hai. Kết nạp giấy tờ

– Cơ quan tiếp nhận giấy tờ ghi đông đảo thông báo vào sổ hấp thu giấy má, trao Phiếu tiếp thụ cho người nộp thủ tục.

Bước 3. Giải quyết

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hành những công tác sau:

– Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

– Lập thủ tục trình UBND cấp thị xã cấp Giấy chứng nhận cho người tiêu dùng đất đối mang thửa đất mới hợp thửa;

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào giấy má địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 4. Trao kết quả

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng thực cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp phố để trao đối sở hữu trường hợp nộp giấy tờ tại cấp phố trong thời hạn 3 ngày diễn ra từ ngày mang kết quả khắc phục.

Theo khoản 40 Điều hai Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời hạn được tính như sau::

– Không quá 15 ngày diễn ra từ ngày nhận được giấy tờ hợp lệ; ko quá 25 ngày đối sở hữu những thị trấn miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng mang điều kiện kinh tế – phố hội cạnh tranh, vùng sở hữu điều kiện kinh tế – phố hội đặc biệt khó khăn.

– Thời kì này ngoại trừ thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; ko kể thời kì hấp thụ thủ tục tại phường, thời gian thực hiện trách nhiệm tài chính của người sử dụng đất; ngoại trừ thời kì coi xét xử lý đối mang trường hợp dùng đất mang trái luật, thời kì trưng cầu đánh giá.


Công ty Bất động sản Thiên Khôi – Chuyên mua bán nhà đất thổ cư tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đào tạo quy trình bán hàng chuyên nghiệp, pháp lý trong giao dịch Bất động sản.

https://batdongsanthienkhoi.com.vn/