Tin tức Thiên Khôi

Những trường hợp chỉ phải nộp 50% tiền sử dụng đất lúc cấp Sổ đỏ

13 Tháng Hai, 2021 | 89 Lượt xem
Đánh giá

Nội dung bài viết:

3 trường hợp chỉ phải nộp 50% tiền dùng đất lúc cấp Sổ đỏ

Thường nhật giả dụ phải nộp tiền dùng đất lúc được cấp Sổ đỏ thì người dân phải đóng 100% theo quy định. Tuy nhiên, mang một số trường hợp người dân chỉ phải nộp 50% tiền sử dụng đất.

Tiền tiêu dùng đất thường là khoản tiền phổ biến nhất mà người dân phải nộp lúc được cấp Sổ đỏ, mang việc luật pháp quy định chỉ phải nộp 50% tiền tiêu dùng đất trong một số trường hợp sau sẽ giúp người dân tiết kiệm được một khoản tiền lớn:

1. Hộ gia đình, cá nhân tiêu dùng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993 mà ko có giấy má về quyền tiêu dùng đất

Theo khoản hai Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân tiêu dùng đất để ở mà tại thời khắc khởi đầu dùng đất đã mang 1 trong những hành vi vi phạm sau đây ví như được cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất ở thì phải nộp 50% tiền dùng đất đối với diện tích đất trong hạn mức xác nhận đất ở theo giá đất quy định tại bảng giá đất:

– Lấn, chiếm hành lang bảo kê an toàn Dự án công cùng sau lúc Nhà nước đã công bố, cắm mốc hành lang kiểm soát an ninh.

– Lấn, chiếm lòng phố, lề trục đường, vỉa hè sau khi Nhà nước đã ban bố chỉ giới vun đắp.

– Lấn, chiếm đất dùng cho mục đích xây dựng trụ sở cơ quan, Công trình sự nghiệp, Công trình công cộng khác.

– Lấn, chiếm đất đã được Nhà nước giao đất ko thu tiền sử dụng đất cho những nông trường, lâm trường quốc doanh, ban quản lý rừng, trọng tâm, trạm, trại, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp.

– Lấn, chiếm đất chưa dùng hoặc tự ý chuyển mục đích dùng đất thuộc trường hợp phải xin phép mà chưa được cơ quan Nhà nước sở hữu thẩm quyền cho phép.

Ví dụ: Ông A xâm lấn lề trục đường từ năm 1990 và sử dụng để xây nhà ở từ đó đến giờ. Năm 2020, ông A được cấp Giấy chứng nhận; theo bảng giá đất thì thửa đất ông A có giá 05 triệu đồng/m2 nhưng ông A chỉ phải nộp 50% tiền sử dụng đất (2.5 triệu đồng/m2).

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 tới trước ngày 01/7/2004 mà không với hồ sơ về quyền tiêu dùng đất

Căn cứ khoản một Điều 7 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, tư nhân đang dùng đất và tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không với hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (xem cụ thể hành vi tại trường hợp 1), ví như được cấp Giấy chứng thực thì thu tiền sử dụng đất như sau:

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền dùng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại bảng giá đất.

– Trường hợp sử dụng đất mang Công trình vun đắp không phải là nhà ở, giả dụ được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất cung cấp kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền dùng đất mang thời hạn dùng trong tương lai thì phải nộp 50% tiền dùng đất theo giá đất cụ thể.

3. Hộ gia đình, cá nhân tiêu dùng đất ở sở hữu cỗi nguồn được giao ko đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004

* Thế nào là đất giao không đúng thẩm quyền?

Theo khoản một Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, giao đất không đúng thẩm quyền gồm các trường hợp sau:

– Người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc UBND phường, xã, thị trấn giao đất ko đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua những công đoạn.

– Doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để tiêu dùng nhưng đã tự cung ứng, xếp đặt cho cán bộ, công nhân viên, phường viên để dùng khiến cho nhà ở và các mục đích khác.

* Mức tiền dùng đất phải nộp

Theo khoản hai Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, ví như sử dụng đất có nhà ở ổn định trước ngày 01/7/2004 và ko có giấy má chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, lúc được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền dùng đất như sau:

– Đất đã được tiêu dùng ổn định trong khoảng trước ngày 15/10/1993 thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% tiền tiêu dùng đất theo giá đất ở đối mang phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định tại bảng giá đất.

– Đất đã được dùng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 thì thu tiền tiêu dùng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối có phần diện tích trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại bảng giá đất.

Trên đây là 03 trường hợp người dân chỉ phải nộp 50% tiền dùng đất lúc cấp Sổ đỏ.