Hoạt động đào tạo

9 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng từ 2021

11 Tháng Hai, 2021 | 51 Lượt xem
Đánh giá

Nội dung bài viết:

9 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng từ 2021

Luật xây dựng (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 mang nhiều nội dung đáng chú ý, trong đấy quy định chặt chẽ hơn và bổ sung 1 số Dự án được miễn giấy phép vun đắp trong khoảng 2021.

1. Công trình bí hiểm Nhà nước; Dự án vun đắp nguy cấp.

2. Công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng tiêu dùng nguồn vốn công được Thủ tướng, người đứng đầu tư quan trung ương của công ty chính trị, Viện kiểm sát nhân dân vô thượng, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng chủ toạ nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của doanh nghiệp chính trị – xã hội, chủ tịch UBND các ngành quyết định đầu cơ.

3. Dự án xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 Luật vun đắp.

4. Công trình tu sửa, cải tạo bên trong Công trình hoặc Công trình tu chỉnh, cải tạo mặt ngoài không xung quanh tuyến đường trong thị thành sở hữu bắt buộc về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan Nhà nước sở hữu thẩm quyền; tu sửa, cải tạo không làm cho thay đổi công năng sử dụng, không khiến cho ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của Công trình, phù hợp sở hữu quy hoạch xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông qua, đề nghị về bảo kê môi trường và an toàn phòng, chống cháy, nổ.

5. Công trình lăng xê không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép vun đắp theo quy định của luật pháp về quảng cáo; Công trình cơ sở vật chất kỹ thuật viễn thông tiêu cực theo quy định của Chính phủ.

6. Dự án xây dựng trên địa bàn 2 thức giấc trở lên, Dự án xây dựng vun đắp theo tuyến ngoài thị thành thích hợp với quy hoạch vun đắp hoặc quy hoạch với thuộc tính khoa học, chuyên ngành đã được cơ quan Nhà nước với thẩm quyền ưng chuẩn.

7. Dự án xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông tin kết quả giám định ngoài mặt xây dựng khai triển sau thiết kế hạ tầng đủ điều kiện thông qua thiết kế vun đắp và đáp ứng những điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

8. Nhà ở riêng lẻ mang quy mô dưới 07 tầng thuộc Dự án đầu cơ xây dựng khu thị thành, Công trình đầu cơ vun đắp xây dựng nhà ở sở hữu quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ưng chuẩn.

9. Dự án xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không với quy hoạch thành thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước với thẩm quyền phê duyệt; nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực ko có quy hoạch thành thị, quy hoạch vun đắp khu chức năng; trừ Công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

Bất động sản Thiên Khôi – Đào tạo mua bán, pháp lý giao dịch Bất động sản nhà phố Việt Nam