Hoạt động đào tạo

4 bí quyết kiểm tra nhà đất với thuộc quy hoạch hay không?

10 Tháng Hai, 2021 | 70 Lượt xem
Đánh giá

Nội dung bài viết:

4 cách kiểm tra nhà đất sở hữu thuộc quy hoạch hay không?

Kiểm tra nhà đất với thuộc quy hoạch là việc cần thiết trước khi thực hành thương lượng về nhà đất để tránh rủi ro. Với rộng rãi bí quyết rà soát thông tin quy hoạch như qua mạng, xem trực tiếp quy hoạch hoặc lấy thông tin trong khoảng cơ quan có thẩm quyền.

kiểm tra nhà đất trực tiếp tại UBND, cổng thông báo điện tử

Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật can hệ đến quy hoạch năm 2018 quy định phải công bố công khai quy hoạch, kế hoạch tiêu dùng đất như sau:

– Phần nhiều nội dung quy hoạch dùng đất cấp huyện sau khi được cơ quan Nhà nước sở hữu thẩm quyền duyệt y phải được ban bố công khai theo quy định sau đây:

+ UBND cấp huyện có bổn phận ban bố công khai quy hoạch dùng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông báo điện tử của UBND cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch dùng đất cấp huyện mang liên quan đến phường, xã, thị trấn tại trụ sở UBND phố, phố, xã (gọi chung là UBND cấp xã).

+ Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày bắt đầu từ ngày được cơ quan Nhà nước mang thẩm quyền thông qua.

+ Việc công khai được thực hiện trong suốt quá trình quy hoạch sử dụng đất.

– Đa số nội dung kế hoạch sử dụng đất sau lúc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê chuẩn phải được ban bố công khai.

Theo quy định trên, để biết thửa đất sở hữu thuộc quy hoạch hay ko thì người dân sở hữu các phương pháp rà soát như sau:

– Xem quy hoạch dùng đất trực tiếp tại hội sở UBND cấp huyện, cấp xã.

– Xem trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp quận.

– Hỏi quan điểm công chức địa chính cấp thị trấn hoặc người dân tại khu vực mang thửa đất để có thêm thông báo.

– Xin thông báo tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Xin thông tin tại Văn phòng đăng ký đất đai

Theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, người dân mang quyền khai thác hệ thống thông tin đất đai do Nhà nước cung ứng duyệt y phiếu buộc phải.

Lưu ý: Khai thác thông tin về quy hoạch, kế hoạch dùng đất đã được cơ quan Nhà nước với thẩm quyền xét ưng chuẩn phải trả phí.

Để sở hữu thông tin về quy hoạch sử dụng đất, trước nhất ý trung nhân cầu phải vận tải phiếu đề nghị theo mẫu số 01/PYC. Tại danh mục và nội dung dữ liệu cần sản xuất trên phiếu buộc phải thì tích vào ô “quy hoạch tiêu dùng đất”, nếu cần thêm thông tin khác thì tích vào ô “tất cả thông báo trên”.

Bước 1: Nộp phiếu yên cầu

Sau khi điền đa số thông tin theo mẫu phiếu bắt buộc thì người dân nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp phố.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết

Lúc nhận được phiếu bắt buộc hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện những công việc sau:

– Cung cấp thông báo cho người mang đề xuất.

– Thông tin phận sự tài chính cho tổ chức, cá nhân.

– Nếu như từ khước phân phối thông báo đất đai phải giải đáp bằng văn bản và nêu rõ lý do

Lưu ý: 04 trường hợp không phân phối thông tin, dữ liệu gồm:

– Phiếu yêu cầu sản xuất dữ liệu mà nội dung không rõ ràng, cụ thể.

– Phiếu đề xuất không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân.

– Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật.

– Không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 3. Trả kết quả kiểm tra nhà đất

Tương tự, ngày nay mang 04 phương pháp phổ quát để rà soát thông báo nhà đất sở hữu thuộc quy hoạch, gồm:

  1. Xem quy hoạch sử dụng đất trực tiếp tại trụ sở UBND cấp thị xã, cấp phố.
  2. Xem trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp thị xã.
  3. Hỏi ý kiến của công chức địa chính cấp phố hoặc người dân tại khu vực với thửa đất.
  4. Xin thông báo quy hoạch tiêu dùng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai (đây là phương pháp chuẩn xác nhất nhưng phải trả phí).

Bên cạnh đó, người dân cần lưu ý thửa đất thuộc quy hoạch nhưng vẫn được chuyển nhượng, tặng cho nếu có đủ điều kiện.